C naudingumo klasė C1< 1,50

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius; Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 X skyriaus 10 lentelę reikalavimus;