Energinio naudingumo klasės

Kodėl svarbu nustatyti pastato energinio naudingumo klasę?

Energinio naudingumo sertifikatas -tai dokumentas kurio pagalba pirkėjas gali įvertinti pastato būsimas sąnaudas šildymui, vėdinimui, vėsinimui.

Ką daryti, jeigu pastatas įvertintas nepakankamai aukšta klase?

Kai pastatas neatitinka energiniei klasei keliamų reiklavimų, privalu pastato atatinkamas dalis: konstruktyvas ar inžinerines dalis tobulinti ar keisti naujomis.

Klasių panašumai ir skirtumai :

A++ naudingumo klasė

A+ naudingumo klasė

A naudingumo klasė

B naudingumo klasė

C naudingumo klasė

D naudingumo klasė

E naudingumo klasė

F naudingumo klasė

G naudingumo klasė