A klasės namo sertifikavimas

Kokie reikalavimai keliami A klasei?​

Kokie pastato vertinimo etapai?​

Ar tiesa, jog naujai statomi namai turi pasiekti bent A klasę?​

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius; Pastato sandarumas turi atitikti  STR 2.01.02:2016  X skyriaus 10 lenetelę reikalavimus;  Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,75 Wh/m³; Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.01.02:2016  Reglamento IX skyriaus reikalavimus; Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.02:2016  2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.