Buto sertifikavimas

Ar buto sertifikavimas privalomas?

Buto sertifikatas privalomas perkant/parduodant butą, jei nėra bendro namo sertifikato.

Kokiais atvejais reikalingas?

Perkant/parudodant butą energhinioo naudingumo sertifikatas yra privaloma svisasi atvejais.

Pagal kokius kriterijus vyksta vertinimas?

Energinio sertifikavimo ekspertas atvyksta į vietą įverinti pastato konstrukcijas, inžinerines pastato dalis. Eksperto paprašius Užsakovas pateikia turimą informacija: pastato kadastrinę matavimo bylą, architektūrinę- konstuktyvines dalis, langų, durų deklaracijas.

Kurias klases turi atitikti naujai statomi pastatai?

Naujai statomi pastatai nuo 2021 metu turi atitikti ne mažesnę nei A++ energinę klasę.

Kurias klases turi atitikti rekonstruojami pastatai?

Rekonstruojami pastatai priklausomai nuo pasatato paskirties ir gauto leidimo rekonstrukcijai datos gali atitikti ne mažesnes nei C, B, A, A+ ar A++ energinės vertės.

Kokia buto energetinio naudingumo sertifikato nauda?

Turėdamas buto energinį sertifikatą klientas galės pasikelti parduodamo buto rinkos vertę.