Sandarumo bandymas

Sandarumo bandymo metu nustatomas pastato atitvarų ir inžinerinių dalių pralaidumas orui per laiko vienetą.  Šiuo metu Lietuvoje galiojančiose normose sandarumas yra privalomas A, A+, A++ klasės pastatams. Atskirais atvejais sandarumo bandymas reikalingas ir B ar C klasės pastatams. Sandarumo bandymo metu į pastatą ar iš jo yra pučiamas ar ištraukiamas oras, tokiu būdu sukeliamas slėgis ar vakuumas pastate ir vertinamos nesandarios pastato vietos. Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate, priklausomai nuo energinės pastato klasės: A (1,0 kartas/h), A+,A++ (0,6 karto/h).

Kokia sandarumo testo nauda?

Pastatų sandarumo metu nustatomi defektai ir įvertinama reali pastato būklė. Pastato atitvarų aukšta šiluminė varža negarantuoja pastato mažų eksploatacijos kaštų visais atvejais, kadangi pastatas gali būti nesandarus ir tai gali būti priežastis ateities defektams atsirasti ar eksploatacijos išlaidoms būti didesnėms nei buvo vertinama projketiniame energinio sertifikavo vertinime. Sandarumo metu Mes įvertinsime pastato statybos būklę ir pateiksime ataskaitą su išsame informacija. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016  Pastatų energinio naudingumo projektavimas  nusako pastatų sandarumo rodiklius pagal energinę klasę.

Kada galima atlikti sandarumo bandymą?

 • TARPINIS PATIKRINIMAS – Sandarumo bandymas gali būti atliekamas ir neužbaigus visų statybos darbų, tačiau šis bandymas bus skirtas tik pasitikrinti nesandarias vietas pastate. Atlikus sandarumą,  išduosime protokolą ir ataskaitą, pastabose pažymėsime apie esamą pastato stadiją;
 • GALUTINIS PATIKRINIMAS – Galutinis bandymas atliekamas, kai yra galutinė apdaila (lubos, grindys, inžinerinės dalys: ventiliacija, vandentiekis, nuotekos). Paviršiai gali būti be dažymo ar glaistymo, tačiau rezultatas visada bus geresnis, jei šie darbai bus atlikti. Trumpai sakant, galutiniam sandarumo bandymui turi būti atlikti visi darbai, kurie gali pažeisti sandarinimo izoliaciją (plėveles, putas ir t. t.).

Ar sandarumo testas gali būti privalomas?

Šiuo metu Lietuvoje galiojančiose normose sandarumas yra privalomas A, A+, A++ klasės pastatams. Atskirais atvejais sandarumo bandymas reikalingas ir B ar C klasės pastatams, kai pastato statybai, modernizavimui yra naudojamos valstybės ir ar Europos sąjungos lėšos.

Sandarumo bandymo metu, mes...

 • Lokalizuosime nesandarias pastato vietas naudojant dūmų testą ar vėjo greičio matuoklį, už papildomą mokestį atliekame termovizinį tyrimą. Esant poreikiui pateikiame ataskaitą (nuotraukas, video medžiagą);
 • Atlikę sandarumo bandymą pateiksime dokumentus (sandarumo protokolą, ataskaitą), tinkančius sertifikuojant energinės  A, A+, A++ klasės pastatus;
 • Užsakovui pageidavus, atliksime sandarinimo darbus ir pakartosime sandarumo testą;

Kaip paruošti pastatą sandarumo bandymui?

Prieš sandarumo bandymą pastate ar jo matuojamojoje dalyje turi būti įrengtos išorinės atitvaros (langai, durys, vartai), izoliacinės plėvelės, atlikta apdaila, instaliuota inžinerinė armatūra. Sandarumą galima atlikti ir be anksčiau paminėtų darbų, tuomet protokole ir ataskaitoje pastabų skiltyje yra nurodoma esama pastato situacija.

Kaip atliekamas sandarumo bandymas?

 • Vienose iš išorinių pastato durų/langų  yra sumontuojama orui nelaidi konstrukcija su ventiliatoriumi slėgių skirtumui sukelti;
 • Užsandarinamos pastato ventiliacinės, inžinerinės angos (vėdinimo sistema, kanalizacija), uždaromi išoriniai langai, durys ir vartai;
 • Atliekami pastato matmenų skaičiavimai;
 • Atliekamas pirminis bandymo etapas, kai pučiamas oras į pastatą, taip sukeliant viršslėgį pastate, tokiu būdu oras per atitvaras veržiasi į lauką, fiksuojamas gautas rezultatas; 
 • Antriniame bandymo etape oras išpučiamas iš pastato, taip sukeliamas vakuumas pastato viduje, tokiu būdu oras per atitvaras veržiasi į vidų, fiksuojamas gautas rezultatas;  
 • Dūmų testo ir vėjo greičio matuoklio pagalba surandamos nesandarios vietos pastate, įvertinamas defektų lygis, pateikiami pasiūlymai defektams pašalinti;
 • Pateikiame protokolą ir  detalią ataskaitą su atliktais skaičiavimais ir gautais sandarumo rodikliais.

Kokia įranga reikalinga sandarumo testui?

Sandarumo metu naudojame kalibruotą ir patikrintą įrangą, kuri nekelia abejonių dėl duomenų tikslumo. Esame akredituota laboratorija ir prisiimame pilną riziką ir atsakomybę dėl turimos įrangos atnaujinimo, monitoringo.

Kiek laiko užtrunka sandarumo protokolo ir ataskaitos gavimas?

 • Jūs pateikiate mums užklausą. Mes 1 darbo dienos laikotarpyje persiunčiame Jums patvirtintą sutartį ir nurodome atvykimo laiką;
 • Per 5 darbo dienas atvykstame pas Jus nebent yra sutarta kitaip;
 • Atliekame sandarumo tyrimą;
 • Sulaukiame Jūsų apmokėjimo už atliktus darbus;
 • Pateikiame protokolą+ataskaitą 2 darbo dienų laikotarpyje, informaciją patalpiname savo internetinėje svetainėje skiltyje ARCHYVAI.
 • Jei Jūs pageidaujate, atliekame energinio sertifikavimo skaičiavimus ir sertifikatą+projektą atiduodame Jums, taip sutaupote laiko ir pinigų.

Jei Jūs pageidaujate, atliekame energinio sertifikavimo skaičiavimus ir sertifikatą+projektą atiduodame Jums, taip sutaupote laiko ir pinigų.

Kontaktai

Netinka kontaktų formos?
Parašykite per el. paštą.

Pardavimo skyriai

Vilniuje: Verkių g. 36, LT-09109, Lietuva

Kaune: A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214

Klaipėdoje: Liepų g. 83, LT-92195

Vilkaviškyje: Laisvės g. 3, LT-70150