Sandarumo testas

 

Sandarumo bandymo metu nustatomas pastato atitvarų ir inžinerinių dalių pralaidumas orui per laiko vienetą, kas yra labai reikšminga šilumos izoliacijos, pastato sandarumo, išlaidų šildymui kontekste.  Šiuo metu Lietuvoje galiojančiose normose sandarumas yra privalomas:

 • A, A+, A++ klasės pastatams, nepriklausomai nuo jų paskirties;
 • atskirais atvejais (kai pastatų projektavimas ir / ar statyba yra finansuojama Lietuvos Respublikos ir / ar Europos Sąjungos lėšomis) sandarumo bandymas reikalingas ir B ar C klasės pastatams.

Verta pažymėti, jog sandarumo testas turi būti atliekamas baigus statyti pastatą prieš tai, kai atliekamas energinis naudingumas ir suteikiamas energinio naudingumo sertifikatas. Svarbu, jog būtų pilnai baigti visi statybos darbai, galintys neigiamai paveikti sandarumo bandymo rezultatus. Ne mažiau svarbu ir tai, jog tarp sandarumo bandymo protokole nurodytos bandymo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo datos laikotarpis negali būti ilgesnis kaip vieneri metai.

Atliekant sandarumo testą į pastato vidų pučiamas arba iš jo ištraukiamas oras – taip sukeliamas slėgį ar vakuumą pastate vertinamos nesandarios pastato vietos. Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate, priklausomai nuo energinės pastato klasės: A (1,0 kartas/h), A+,A++ (0,6 karto/h).

Tikslinga paminėti ir sandarumo rodiklius. Projektuojant ir statant pastatus svarbu, jog nebūtų viršytos Statybos techniniame reglamente nurodytos normos. Pastato sandarumo atitikimas tam tikros energinio naudingumo klasės reikalavimams gali būti patvirtintas tik tuo atveju, jei kiekviename iš sandarumo bandymo standarte nurodytų padidinto ir sumažinto slėgio bandymo etapų nustatyta oro apykaitos n50 vertė neviršija žemiau (lentelėje) nurodytos n50.N vertės.

Kokia sandarumo testo nauda?

Pastatų sandarumo bandymo metu nustatomi defektai ir įvertinama reali pastato būklė. Svarbu žinoti, jog aukšta pastato atitvarų šiluminė varža dar negarantuoja mažų eksploatacijos kaštų, kadangi pastatas gali būti nesandarus ir tai lems defektų atsiradimą ateityje, o eksploatacijos išlaidos gali būti didesnės, nei numatyta projektiniame energinio sertifikavo vertinime. Sandarumo testo metu įvertinsime pastato būklę ir pateiksime išsamią ataskaitą. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016  Pastatų energinio naudingumo projektavimas  nusako pastatų sandarumo rodiklius pagal energinę klasę.

Sandarumo bandymus verta atlikti dėl daugelio priežasčių, mat testo rezultatai leidžia pamatyti tikslų bendrą pastato sandarumo lygį. Matavimai ir jų rezultatai suteikia progą tiksliai palyginti, ar pastarieji atitinka normas.

Dar vienas svarbus aspektas – sandarumo bandymo metu identifikuojamos nesandarios pastato vietos. Tiesa, neretai individualių namų savininkai ar rangovai nustemba, jog daug investavus į šiltinamąsias medžiagas, pastatas visgi neatitinka sandarumo normų. O esmė tame, kad ne tik apšiltinimo medžiagos ir jų sluoksnio storis lemia sandarumą, jaukumą, šilumą namuose bei mažas šildymo sąnaudas. Be minėtų aspektų, sandarumui didžiulės įtakos turi ir langai bei durys – tiek jų kokybė, tiek tinkamas montavimas. Taip pat vienas iš didžiausių šilumos laidininkų namuose yra stogas – ir čia problema gali būti net ne per plonas šiltinamosios medžiagos sluoksnis, o netinkamai paklota garo izoliacijos plėvelė. Taigi nustačius, kurios pastato vietos yra puikios šilumos laidininkės, galima efektyviai užkirsti kelią šilumos praradimui tas vietas užsandarinant.

Žinant, kurios pastato vietos yra nesandarios, ir pasirūpinus jų sandarumu bus sumažinti ne tik šilumos nuostoliai, o kartu ir išlaidos šildymui, tačiau tai leis išvengti drėgmės, kondensato kaupimosi, pelėsio namuose.

Sandarumo matavimai taip pat suteiks informacijos ir apie langus bei duris, tiksliau – ar jie yra kokybiški bei ar tinkamai sumontuoti. Ne paslaptis, jog langai ir durys, jei sumontuoti netinkamai, gali būti labai gerais šilumos laidininkas iš namų. Tad sandarumo testas leis sužinoti ir apie langų bei durų montavimo kokybę. Ir tai toli gražu ne viskas, nes sandarumo testas suteiks informacijos ir apie visą statybų procesą – ar jis buvo atliekamas kokybiškai. Tai labai naudinga tiems asmenims, kurie su statybomis neturi nieko bendra ir nežino, kaip patikrinti atliktų darbų kokybę. Tad šis bandymas bus labai naudingas ir tokiame kontekste.

Ir tai dar ne viskas… Atliktas pastato sandarumo bandymas suteiks informacijos apie bendrą pastato būklę, jo sandarumą, nesandarias vietas, sandarinimo poreikį ir pan. Tai, savo ruožtu, leis nuspręsti dėl tolesnių darbų, paskaičiuoti, kiek išlaidų reikės sandarumui užtikrinti, koks būtų jų atsiperkamumo laikotarpis arba kiek išlaidų patirsite pastato eksploatacijos metu, jei nuspręsite sandarinimo neatlikti, o paliksite viską taip, kaip yra dabar, t. y. bandymo atlikimo metu.

Kada galima atlikti sandarumo bandymą?

Ne visi žino, jog sandarumo bandymą galima atlikti ne tik baigus visus statybos darbus, tačiau ir jų eigoje. Toks tarpiniu vadinamas bandymas leidžia anksčiau identifikuoti nesandarias vietas ir pasirūpinti jų sandarinimu dar iki galutinio sandarumo testo atlikimo.

 • TARPINIS PATIKRINIMAS – Sandarumo bandymas gali būti atliekamas ir neužbaigus visų statybos darbų. Šis bandymas bus skirtas tik atrasti nesandarias vietas pastate. Tai leis jas sutvarkyti dar iki baigiant statybų procesą. Atlikę testą ir turėdami jo duomenis išduosime protokolą ir ataskaitą, o pastabose pažymėsime, kokia pastato būklė esamuoju momentu;
 • GALUTINIS PATIKRINIMAS – Galutinis bandymas atliekamas, kai yra galutinė apdaila (lubos, grindys, inžinerinės dalys: ventiliacija, vandentiekis, nuotekos). Nors paviršiai gali būti ir neglaistyti bei nedažyti, visgi rezultatas bus geresnis, jei šie darbai taip pat bus atlikti. Tad galutiniam sandarumo bandymui turi būti atlikti visi darbai, kurie gali pažeisti sandarinimo izoliaciją (plėveles, putas ir t. t.).

Kodėl verta atlikti sandarumo testą prieš perkant namą?

Jei priduodant namą šeimininkai nėra atlikę būsto sandarumo bandymo, verta tuo pasirūpinti pirkėjui. Prieš pirkdami namą paprastai apie jį nežinome nieko. O ir senieji savininkai priduodami namą ne visuomet būna sąžiningi. Taigi tiksliai sužinoti, kokios šiltinimo medžiagos naudotos, koks jų sluoksnio storis, ar yra garo izoliacija, kaip sumontuoti langai bei durys ir kitus reikšmingus aspektus, yra gana sudėtinga. Šiuo atveju sandarumo testas bus labai naudingas, kadangi leis sužinoti ne tik pastato sandarumo rodiklius, tačiau ir problemines – nesandarias – vietas. Negana to, duomenys padės numatyti, kokios išlaidos laukia, norint pagerinti pastato sandarumą ir sandarumo rodiklius pakelti iki norimos normos. Pasitaiko, ypač perkant senus pastatus, kad remonto, sandarinimo išlaidos būna labai aukštos, tad pirkėjai verčiau nusprendžia pasidairyti kito varianto. Taigi nenorėdami pirkti „katės maiše“ investuokite į sandarumo testo atlikimą.

Ar sandarumo testas gali būti privalomas?

Taip, šiuo metu Lietuvoje galiojančiose normose sandarumas yra privalomas A, A+, A++ klasės pastatams. Atskirais atvejais sandarumo bandymas reikalingas ir B ar C klasės pastatams, kai pastato statybai, modernizavimui yra naudojamos valstybės ir / ar Europos Sąjungos lėšos.

Sandarumo bandymo metu, mes...

 • Lokalizuosime nesandarias pastato vietas naudojant dūmų testą ar vėjo greičio matuoklį, už papildomą mokestį atliekame termovizinį tyrimą. Esant poreikiui pateikiame ataskaitą (nuotraukas, video medžiagą);
 • Atlikę sandarumo bandymą pateiksime dokumentus (sandarumo protokolą, ataskaitą), tinkančius sertifikuojant energinės  A, A+, A++ klasės pastatus;
 • Užsakovui pageidavus, atliksime sandarinimo darbus ir pakartosime sandarumo testą;

Kaip paruošti pastatą sandarumo bandymui?

Specialaus pasiruošimo sandarumo bandymas nereikalaus, jei būsite baigę statybos darbus. Tai prieš sandarumo testo atlikimą įsitikinkite, jog pastate ar jo dalyje, kurioje bus tikrinamas sandarumas, yra įrengtos visos išorinės atitvaros: langai, durys, vartai, taip pat ar yra izoliacinės plėvelės, ar baigti atlikti apdailos darbai, ar instaliuota inžinerinė armatūra ir pan.

Galimas pastato sandarumo bandymo atlikimas ir nesant vieno ar kelių aukščiau paminėtų kriterijų. Tačiau tokiu atveju sandarumo bandymo protokole bei ataskaitoje bus pažymėta, kokių elementų nėra, ir nurodyta esama pastato būklė.

Kaip atliekamas sandarumo bandymas?

Pasirenkamos vienos iš išorinių pastato durų ir jose sumontuojama turinti ventiliatorių ir orui nelaidi konstrukcija, siekiant sukelti slėgių skirtumą.

Natūralios traukos vietos, tokios kaip kanalizacija, vėdinimo sistema, vėdinimui skirtos angos ir pan., yra užsandarinamos.

Išoriniai langai bei durys uždaromi.

Pastato sandarumo testas pradedamas į pastato vidų pučiant orą ir patalpoje sukeliant padidėjusį slėgį. Tokiu atveju natūralu, kad oro perteklius ims veržtis į lauką, o tai padaryti galės tik per nesandarias vietas. Naudojant specialią programą skaičiuojamos ir užfiksuojamos nustatytos reikšmės.

Antras sandarumo testo etapas vykdomas atliekant atvirkštinius veiksmus, t. y. oras pučiamas ne į vidaus patalpas, bet iš patalpų į lauką, taip patalpoje sudarant žemesnį slėgį nei atmosferinis.

Galiausiai skaičiuojamas abiejų bandymo etapų vidurkis ir išgryninamas pastato sandarumo rodiklis.

Pasitelkus dūmų testą ir vėjo greičio matuoklį identifikuojamos nesandarios pastato vietos, jos įvertinamos bei pateikiami siūlymai tiems defektams pašalinti.

Baigus darbus užsakovui pateikiame protokolą, detalią ataskaitą su visais atliktais skaičiavimais bei gautu sandarumo rodikliu.

Kokia įranga reikalinga sandarumo testui?

Tik aukštos kokybės, moderni įranga naudojama testavimui. Sandarumo metu mūsų komanda naudoja kalibruotą ir patikrintą įrangą, kuri nekelia abejonių dėl duomenų tikslumo. Esame akredituota laboratorija ir prisiimame pilną riziką ir atsakomybę dėl turimos įrangos atnaujinimo, monitoringo.

Kiek laiko užtrunka sandarumo protokolo ir ataskaitos gavimas?

Jūs pateikiate mums užklausą. Mes per 1 darbo dieną persiunčiame Jums patvirtintą sutartį ir nurodome atvykimo laiką;

Jei nesutariame kitaip, tai per 5 darbo dienas atvykstame pas Jus;

Atliekame sandarumo tyrimą;

Sulaukiame Jūsų apmokėjimo už atliktus darbus;

Pateikiame sandarumo protokolą ir ataskaitą per 2 darbo dienas, informaciją patalpiname savo internetinėje svetainėje, skiltyje ARCHYVAI.

Jei Jūs pageidaujate, atliekame energinio sertifikavimo skaičiavimus ir sertifikatą bei projektą atiduodame Jums – taip sutaupote laiko ir pinigų.

Kiek laiko galioja sandarumo protokokolas?

Pastato sandarumo protokolo galiojimo laikas yra vieneri metai, būtent todėl reikėtų per šį laiką spėti pasirūpinti pastato energinio naudingumo sertifikavimu ir gauti sertifikatą. Jei praeis ilgesnis nei vienerių metų laikotarpis, protokolas negalios ir sandarumo bandymą reikės atlikti iš naujo.

Kaip užsisakyti sandarumo testą?

 • Užsisakyti namo ar kito pastato sandarumo testą Jums siūlome internetu – būdas labai patogus, neeikvojantis daug Jūsų laiko ir kur kas pigiau atsieinantis. Parašykite mums e. laišką svetainėje nurodytu el. paštu arba užpildykite šalia kontaktų pateiktą užklausos formą. Su Jumis susisieksime operatyviai ir aptarsime visa, kas susiję su paslaugos atlikimu, jos ypatumais, kokie reikalavimai galioja, kokia kaina ir kt. Kartais žmonės ieško sandarumo bandymo paslaugos su akcija, tačiau patikiname, jog šiuo atveju svarbiausia yra kokybė, o mūsų kainos ir kokybės santykis labai patrauklus.

Kontaktai

Netinka kontaktų formos?
Parašykite per el. paštą.

Rekvizitai

Namų diagnostika, MB

Įmonės kodas: 305679394

Laboratorija Nr. LA.200.01

Luminor Bank AS

A.s.: LT854010051005518942

SWIFT: AGBLLT2X

Įvertinkite mūsų aptarnavimą

  Pardavimo skyriai

  Vilniuje: Savanorių prospektas 178, Vilnius, LT-03154

  Kaune: A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214

  Klaipėdoje: Liepų g. 83, LT-92195

  Vilkaviškyje: Laisvės g. 3, LT-70150

  Krepšelyje nėra produktų.