Naudingumo klasės

Pastatų energetinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) klasių sistema, kiekvienas būstas gauna atitinkamą klasę.

Energetinio naudingumo
sertifikatas

Pastato energetinio naudingumo sertifikavimas yra procedūra, kurios metu yra įvertinama pastato ar jo dalies energetinio naudingumo klasė bei išduodamas pastato energetinio naudingumo sertifikatas. Energetinis vertinimas naujai pastatytiem pastatam yra privalomas, pastato energetinis naudingumas yra vertinamas atliekant skaičiavimus, tokiu būdu nustatoma efektyvumo klasė. Pastatų energetinio naudingumo klasė išreiškiama devynių (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) klasių sistema, kiekvienas būstas gauna atitinkamą klasę. skaičiavimus.

Sertifikavimo trukmė

Mūsų specialistai įsipareigoja pateikti sertifikatą per ne trumpesnį nei 2 dienų terminą. Kitais atvejais galime pateikti sertifikatus or per 24 val.;

Kiek laiko galioja energetino naudingumo sertifikatas?

Energetinio sertifikavimo trukmė yra 10 metų nuo išdavimo dienos;

Reikalingi dokumentai sertifikavimui užsakyti

Energetiniam naudingumo sertifikatui parengti reikia gauti:

 • Pastato kadastrinių matavimų bylą;
 • Pastato projektą;
 • Langų, durų, vartų deklaracijas;

Mūsų ekspertai atvyks į vietą ir įvertins pastato atitvarų konstrukcijas, inžinerines dalis;

Kada energetinio naudingumo sertifikavimas yra privalomas?

 • užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energetinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 • užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energetinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energetinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 • parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energetinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodomas pastato energetinio naudingumo sertifikate nurodytas energetinio naudingumo rodiklis. Pastato dalies energetinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema energetinio naudingumo sertifikatu, buto energetinio naudingumo sertifikatas – tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energetinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtu ir paskelbtu energetinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energetinio naudingumo klasę;
 • didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energetinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos.

Kokiems pastatams sertifikavimas neprivalomas?​

Minimalūs privalomi pastatų energetinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

  • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda;
  • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
  • laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
  • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
  • atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
  • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
  • nešildomiems pastatams;
  • avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas atsižvelgus į sąnaudas, skaičiuojant per apytikrį avarinės būklės pastatų ekonominio gyvavimo ciklą, būtų nenaudingas.

Kaip atliekamas energetinio sertifikavimo vertinimas?

Energetinio naudingumo sertifikavimas yra atliekamas perkant/parduodant namą, pastatą ar butą, taip pat priduodant naujai pastatytą pastatą valstybinei statybos inspekcijai ar per infostatyba.lt.

Ar prieš atliekant energetinį naudingumo sertifikavimą reikia atlikti sandarumo bandymą?

Sandarumo bandymas yra atliekamas A, A+, A++ energetinės klasės pastatams. Jei pastato statybai, renovacijai buvo naudotos EU ar valstybes lėšos sandarumo protokolas yra privalomas ir B ar C energetinės klasės pastatams;  

Energetinio naudingumo sertifikato reikalavimai

Energetinio naudingumo sertifikatas yra atliekamas baigtame statyti pastate, jame turi būti instaliuota visa inžinerinė įranga: šilumos šaltinis, vėdinimo įrenginiai, vėsinimo įrenginiai

Kokia privalo būti naujai statomų pastatų klasė?

Pastato energetinė klasė priklauso nuo statybos leidimo datos.

 • Nuo 2021 metų naujai gauti statybos laidimai įpareigoja turėti ne mažesnę nei A++ energinę klasę.
 • Naujai pastatytų pastatų po 2006 m. sausio 4 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį tui išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

Kokią klasę turi atitikti rekonstruojami pastatai?

Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai turi atitikti tokius energetinio naudingumo reikalavimus:

 • pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį išduotas iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;
 • pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį išduotas po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;

Kaip užsisakyti energetinį sertifikatą?

Pastato energetinio naudingumo sertifikavimas yra atliekamas visoje Lietuvoje. Paslaugos teikiamos tiek internetu, tiek telefonu ar elektroniniu paštu. Užsakant kelis sertifikatus vienu metu taikoma akcija. Kaina energetinio naudingumo sertifikato priklauso nuo pastato ploto, tūrio, paskirties. Pigiau sertifikatą yra užsakyti elektroniniu paštu persiunčiame pastato kadastrinių matavimų bylą.

Kontaktai

Netinka kontaktų formos?
Parašykite per el. paštą.

Pardavimo skyriai

Vilniuje: Verkių g. 36, LT-09109, Lietuva

Kaune: A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214

Klaipėdoje: Liepų g. 83, LT-92195

Vilkaviškyje: Laisvės g. 3, LT-70150