Namo sertifikavimas - kas tai?

Kada reikalingas namo energetinio naudingumo sertifikatas?

Energinio naudingumo sertifikavimas yra atliekamas perkant/parduodant namą, pastatą ar butą, taip pat priduodant naujai pastatytą pastatą valstybinei statybos inspekcijai ar per infostatyba.lt.

Kiek trunka namo sertifikavimas ir kiek laiko galioja sertifikatas?

Mūsų specialistai įsipareigoja pateikti sertifikatą per ne trumpesnį nei 2 dienų terminą. Kitais atvejais galime pateikti sertifikatus or per 24 val. Energinio sertifikavimo trukmė yra 10 metų nuo išdavimo dienos.

Ar namo sertifikatas yra privalomas?​

 • Užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 • Užbaigus pastatų (jų dalių) rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą, kai jų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar kapitalinio remonto, kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės. Jeigu kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nenustatyta kitaip, pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus pastato rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą) ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 • Parduodant ar išnuomojant pastatus ir (ar) jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Statytojas (užsakovas) ar savininkas galimam naujam nuomininkui arba galimam pirkėjui privalo pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikatą arba jo kopiją. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodomas pastato energinio naudingumo sertifikate nurodytas energinio naudingumo rodiklis. Pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema energinio naudingumo sertifikatu, buto energinio naudingumo sertifikatas – tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtu ir paskelbtu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę;
 • Didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas arba jo kopija. Šio punkto nuostatos taikomos ir pastatams, kurių didesnę kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesnę kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties patalpos.

Kokia namo energetinio naudingumo sertifikato nauda?​

Energinio naudingumo sertifikavimas yra atliekamas perkant/parduodant namą, pastatą ar butą, taip pat priduodant naujai pastatytą pastatą valstybinei statybos inspekcijai ar per infostatyba.lt.

Naujai statomas namas turi atitikti vieną iš nurodytų klasių:

Pastato energinė klasė priklauso nuo statybos leidimo datos. Nuo 2021 metų naujai gauti statybos leidimai įpareigoja turėti ne mažesnę nei A++ energinę klasę.

 • Naujai pastatytų pastatų po 2006 m. sausio 4 d. energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.
 • Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį tui išduotas , o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

Rekonstruojamas namas privalo atitikti vieną iš šių klasių:

Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai turi atitikti tokius energinio naudingumo reikalavimus:

 • pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį išduotas iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;
 • pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį išduotas po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;
Statybos leidimo išdavimo dataMinimali energinė klasė
iki 2006 01 04neraglamentuota
po 2006 01 04C
po 2014 01 01B
po 2016 11 01A
po 2018 01 01A+
po 2021 01 01A++