Energetinio naudingumo klasės

Kodėl svarbu nustatyti pastato energetinio naudingumo klasę?

Energetinio naudingumo sertifikatas -tai dokumentas kurio pagalba pirkėjas gali įvertinti pastato būsimas sąnaudas šildymui, vėdinimui, vėsinimui.

Ką daryti, jeigu pastatas įvertintas nepakankamai aukšta klase?

Kai pastatas neatitinka energetiniei klasei keliamų reiklavimų, privalu pastato atatinkamas dalis: konstruktyvas ar inžinerines dalis tobulinti ar keisti naujomis.

Klasių panašumai ir skirtumai:

 • Rodiklis C1 įvertina neatsinaujinančios pirminės energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui.
 • Rodiklis C2 įvertina neatsinaujinančios pirminės energijos vartojimo efektyvumą karštam vandeniui ruošti. ​
 • A++ klasės: C1<0,30 ir C2 ≤ 0,70;​
 • A+ klasės: C1<0,50 ir C2 ≤ 0,80;​
 • A klasės: C1<0,70 ir C2 ≤ 0,85;​
 • B klasės: C1< 1,00 ir C2 ≤ 0,99;​
 • C klasės: C1< 1,50;​
 • D klasės: C1< 2,00;​
 • E klasės: C1< 2,50;​
 • F klasės: C1< 3,00;​
 • G klasės: C1≥ 3,00.​