D naudingumo klasė C1< 2,00

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už atskaitinių pastatų atitvarų savituosius šilumos nuostolius.