G naudingumo klasė C1≥ 3,00

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už atskaitinių pastatų atitvarų savituosius šilumos nuostolius.