Pastatų Energinis Sertifikavimas

Atliekame pastatų energinio sertifikavimo darbus nuo G iki A, A+, A++ klasės pastatams, Esame sertifikavę daugiau nei 1000 įvairios paskirties pastatų. Kartu su sertifikatu pateikiame pilną projektą su konstrukciniais mazgais ir šiluminių tiltelių skaičiavimais. Esant poreikiui galime pateikti ir prieš projektinius skaičiavimus.

Nuo Užsakovo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos, 7 dienų laikotarpyje įsipareigojame atvykti apžiūrėti objektą, atlikti skaičiavimus ir Užsakovui pateikti sertifikatą.

 1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą: Prašymas;
 2. Sutarties pasirašymas;
 3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
 4. Pastato apžiūra;
 5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
 6. Energinio naudingumo skaičiavimas;
 7. Pilno pastato sertifikavimo projekto pateikimas Užsakovui:
 • Pastato konstrukcijų techniniai mazgai, lentelės;
 • Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
 • Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
 • Priemonių sąrašas pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas.

8. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre (www.spsc.lt).

PAKLAUSIMO FORMA

 • Kadastrine pastato byla;
 • Pastato projektas;
 • Langų, durų, vartų deklaracija*;
 • Šiluminio šaltinio tipas, markė;
 • Rekuperatoriaus markė.

*Deklaracija- dokumentas kuriame turi būti nurodyta data, numeris, isvardinti langu, duru, vartų matmenys ir pateikti atatinkami kiekvienam langui parametrai: šilumos laidumo koeficientas, oro skverbties klasė, nurodytas montavimo objektas, patvirtinta parašu ir/ar antspaudu.

nasmudiagnostika.lt tikslus matavimai
namudiagnostika.lt sutartu laiku
Sandarumo protokolas, energinis sertifikatas
sukaupta-patirtis